Food at Morning Star

At Morning Star we are committed to excellent food standards and safety. Our food is locally sourced and organic. Our Head Chef, Mr. Trung, has worked for Morning Star for over 15 years and is committed to providing our students with healthy, nutritious, balanced meals.

We cater to students with special diets and we are certified by the Vietnam Ministry of Health, demonstrating our commitment and passion for excellent quality food and safety.

Read more about Chef Trung’s passion for cooking in our interview below:

How long have you been a chef and how long have you worked for Morning Star? | Anh làm đầu bếp được bao lâu? Anh đã làm việc ở Morning Star bao lâu?

I have been a chef for 25 years and have been working at Morning Star for 15 years | Tôi làm nghề đầu bếp được 25 năm và làm việc tại trường Sao Mai 15 năm.

What made you want to be a chef? What do you love about working with food? | Lý do anh trở thành đầu Bếp?

Điều gì làm anh thích khi anh nấu ăn? One of my friend was a chef and he told me I had a gift for cooking. He advised me to study as a chef. | Tôi có một người bạn, anh ấy là đầu bếp. Anh ấy nói với tôi rằng tôi có năng khiếu nấu ăn và khuyên tôi nên đi học nghề đó.

Why is it important that children get a balanced diet? | Tại sao trẻ cần có chế độ ăn uống cân bằng?

Because children at this age need to be provided with all kinds of different foods through a balanced diet, lots of nutrients for their health and development. All our food at Morning Star is organic. | Vì lứa tuổi của trẻ cần được bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng khác nhau để trẻ phát triển thông minh và khỏe mạnh.

How do you design the menu to ensure there is variety of choice? | Làm thế nào để Anh có thể thiết kế thực đơn đảm bảo phong phú và đa dạng?

Morning Star is committed to high quality and standards and have always been supportive of my professional development. I study food nutrition and safety every year at the food safety department, so I can design a new high quality menu each year. Ban Giám Hiệu nhà trường luôn tạo điều kiện và cho tôi học các lớp bồi dưỡng kiến thức an toàn thực phẩm… từ đó tôi có thể thiết kế thực đơn một cách đơn giản.

Are there any children with special dietary requirements and how do you accommodate this? | Ở trường có những trẻ có chế độ ăn đặc biệt không? Làm thế nào để Anh nấu ăn phù hợp với chế độ ăn đó?

We have some vegetarian students and students with food allergies. I always check which ingredients they can’t eat and I will design a personalised menu for them, the same dished but with different ingredients that are suitable for the kids. Chúng tôi có một số học sinh ăn chay và bị dị ứng nhưng tôi thường kiểm tra xem trẻ không ăn được những thành phần nào từ đó tôi chế biến theo thực đơn bình thường và chỉ loại bỏ những thành phần không ăn được.

What is your favourite food/dish? | Món ăn Anh thích ăn nhất là món nào?

My favourite food is Spring roll | Tôi thích nấu món Nem nhất.